News Flash

Housing/HRA

Posted on: June 4, 2021

Emergency Housing Voucher waiting list open

Key in front door

The Rice County Housing and Redevelopment Authority (HRA) Emergency Housing Voucher waiting list is open effective June 3, 2021. Applications will only be accepted from individuals and families who are experiencing homelessness; at risk of experiencing homelessness; fleeing, or attempting to flee, domestic violence, dating violence, sexual assault, stalking, or human trafficking; or were recently homeless and for whom providing rental assistance will prevent the family’s homelessness or having high risk of housing instability. Applicants who are recently homeless will be given priority. 

Applicants on waiting lists for other housing programs must apply separately for this program. Applicants must apply for the program through the River Valley Continuum of Care Coordinated Entry System. The application process will include screening to determine applicant eligibility. In order to apply, applicants must contact the Coordinated Entry system directly at the following sites:

  • Three Rivers Community Action 800-277-8418
  • Community Action Center of Northfield 507-664-3550
  • Ruth's House of Hope 507-332-2236
  • Lutheran Social Service 507-316-8273 (youth under age 25) 
  • Minnesota Assistance Council for Veterans 833-222-6228 (military veterans)

OGEYSIIS DADWEYNAHA
LIISKA SUGITAANKA FOOJARKA GURYAHA DEGDEGA AH EE RICE COUNTY WUU FURAN YAHAY

Liiska sugitaanka foojarka Guryaha Degdega ah ee Rice County wuxuu furmanay laga bilaabo Juun 3, 2021. Codsiyada waxaa keliya laga aqbali doonaa shaqsiyaadka iyo qoysaska la soo deristay hoy la'aanta; halis ugu jira inuu la kulmo hoy la’aan; baxsashada, ama isku dayga in la cararo, rabshada guriga, rabshadaha shukaansiga, faraxumeynta, dabagalka, ama; ka ganacsiga dadka; ama dhawaan hoy la’aan ahayd iyo qofka bixiya kaalmada kirada waxay ka hortageysaa guri la’aanta qoyska ama aad khatar sare ugu jirto degganaansho la’aan. Codsadeyaasha dhowaanahan hoy la'aanta ah ayaa la siin doonaa mudnaanta.

Codsadayaasha ku jira liistada sugitaanka ee barnaamijyada ama programda kale ee guriyeynta waa inay si gooni ah u codsadaan barnaamijkan. Codsadeyaashu waa inay ka codsadaan barnaamijka iyada oo loo marayo River Valley Continuum of Care Coordinated Entry System. Nidaamka dalabka waxaa ku jiri doona baaris lagu ogaanayo u-qalmitaanka codsadaha. Si loo dalbado, codsadayaashu waa inay si toos ah ula xiriiraan Coordinated Entry system goobaha soo socda: 

  • Three Rivers Community Action 800-277-8418
  • Community Action Center of Northfield 507-664-3550
  • Ruth's House of Hope 507-332-2236
  • Lutheran Social Service 507-316-8273 (youth under age 25) 
  • Minnesota Assistance Council for Veterans 833-222-6228 (military veterans)


Find Shelter and Coordinated Entry access points
Waiver and alternative requirements

Facebook Twitter Email

Other News in Housing/HRA