Tenant resources

The HRA offers in-person interpreters or telephone interpreters as requested by applicants/participants at no cost. To request an interpreter, call 507-333-3787.

HRA) xafiiskan waxaad ka heli kartaa turjumaan kula kulma ama khadka telefoonka kuugu turjuma kolba/marba sidaad codsatid taasoo waliba bilaash kuu ah. (HRA) 507-333-3787.

Tenant resource documents